Domů > Notafilie > Reprodukce bankovek

Reprodukce bankovek

Nedávno mě zaujala kauza opavské studentky tamní střední školy, která dostala zajímavý nápad pro chystané maturitní tablo. Nosným motivem měla být platná česká dvousetkorunová bankovka. Kdo by ji neznal, v peněžence věčně nedostatková nažloutlá mrška s učitelem národů, Janem Amosem Komenským.

Tuto bankovku graficky navrhl Oldřich Kulhánek a rytinu vytvořil Miloš Ondráček. Doposud byly známy tři vzory.

 1. Vzor 1993 – platný od 8. února 1993 do 31. ledna 2007.
 2. Vzor 1996 – uveden v oběh 14. srpna 1996 a stále platný.
 3. Vzor 1998 – v oběhu od 6. ledna 1999.

Bankovky všech výše jmenovaných vzorů jsou a byly tisknuty Státní tiskárnou cenin Praha.

Opavská studentka si ovšem nevědomky stanovila nový, čtvrtý vzor, který byl později, k její smůle, v oběhu od 27. května 2009, po dobu zhruba dvou týdnů. Její „vzor 2009“ spočíval v upravení naskenované bankovky.

Jan Amos Komenský byl nahrazen portréty jejích spolužáků. Jméno Komenského, pak bylo nahrazeno názvem studované školy. Označení vzoru bankovky, tedy číslo 1996 nebo 1998 (záleží, ze kterého vzoru vycházela), bylo nahrazeno počátečním a koncovým rokem studia.

Takto upravenou bankovku posléze vytiskla v nespecifikovaném množství na běžný kancelářský papír a rozházela je kolem školy, v domnění, že tím překvapí své spolužáky cestou do školy. Naneštěstí pro ni, tím překvapila a potěšila kolemjdoucí, kteří se bankovky snažili v následujících dnech udat jako běžné oběživo. Nutno podotknout, že mnohdy i úspěšně.

Díky tomu si maturantka vysloužila obvinění z padělání a pozměňování peněz, přičemž jí hrozí odnětí svobody v rozmezí dvou až osmi let.

Každý si může udělat vlastní úsudek. Na jednu stranu své konání zcela jistě studenka považovala za recesi. Na druhou stranu se jí podařilo vyrobit padělky, které byly uvedeny v oběh. Ekonomickou škodu to sice v tak malém množství nemůže napáchat, ale i tak ji to neomlouvá, protože padělání peněz a jejich vědomé používání je vážný přečin, jenž může oslabit důvěru lidí v jejich používání. Ve velkém měřítku by se pak dala aplikovat obdoba Copernic-Greshamova zákonu, kde by lidé pouštěli zpátky do oběhu pouze padělky na úkor pravých platidel, které by shromažďovali. Nemusím připomínat, že za zabavený padělek nedostane nikdo odpovídající náhradu.

Pravidla pro reprodukci bankovek jsou dána platnou legislativou, lišící se napříč celým světem. Pro českou měnu se dají aplikovat následující pravidla.

Reprodukce v tištěných médiích

Vyrábět hmotné reprodukce platných bankovek a bankovek, které mohou být za platné vyměněny, (dále jen „bankovky“) a vyrábět předměty, které bankovky úpravou napodobují, (dále jen „napodobeniny bankovek“) lze, jde-li o:

 • Jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 75% délky a šířky pravé bankovky nebo nejméně 125% délky a šířky pravé bankovky.
 • Oboustranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, jejichž délka při zachování poměru stran činí nejvýše 50% délky a šířky pravé bankovky nebo nejméně 200% délky a šířky pravé bankovky.
 • Jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny částí bankovek nepřesahující 33% plochy bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo možné složit bankovku celou.
 • Jednostranné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek, na kterých delší a kratší strana svírají úhel o 20 stupňů větší nebo menší než 90 stupňů.
 • Reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhož je bankovka vyrobena, tj. materiál jiný než papír, plast nebo jiné materiály používané k výrobě bankovek.
 • Reprodukce jednotlivých grafických prvků bankovek, pokud není tento grafický prvek zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku.

Reprodukce v elektronických médiích

Vyrábět nehmotné reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek lze, jestliže mají při zachování velikosti bankovky rozlišení nejvýše 72 obrazových bodů na palec a jsou opatřeny úhlopříčně ve vrstvě neoddělitelné od zobrazení bankovky nápisem „Specimen“ provedeným neprůhlednou barvou o délce nejméně 75% delší strany bankovky a výšce nejméně 15% kratší strany bankovky nebo jiným nápisem shodných rozměrů s obdobným významem.

Tento výtah pochází ze stránek CBCDG. Je zajímavé, prostudovat si specifika jednotlivých měn. Příkladem můžeme vzít evropskou měnu Euro, která ku příkladu nesmí být reprodukována v pornografických materiálech. Thajský Baht pak nesmí mít překryt portrét panovníka znehodnocujícími značkami, což se považuje za jeho urážku.

Na závěr připojím také jeden vtípek, vlastně fotomontáž na dané téma. Také jste rádi, že se peníze, bohužel, tedy díky bohu nedají nakreslit pastelkami?

Reprodukce bankovek
Reprodukce bankovek
Categories: Notafilie Tags: ,

Záložky

 1. Kate
  08.08.2013 na 20:41 | #1

  Já osobně říkám klobouk dolu za autentičnost, když lidé uvěřili, že je bankovka pravá. Na druhou stranu vyzdvihuji tupost národa. který nepozná Jana Amose Komenského a klidně si ho zamění s Kájou Švábkem (fiktivní jméno)

 1. Žádné zpětné odkazy